Bodemdierendagen 2021: Spinnen winnen fotofinish van pissebedden

maandag, dec 06 2021

De surprise voor Wereldbodemdag, elk jaar op 5 december, vormen ditmaal de spinachtigen. Zij verrassen vriend en vijand door de Bodemdieren Top 3 van 2021 aan te voeren. In 86% van de tuinen, schoolpleinen en parken vonden deelnemers aan de Bodemdierendagen deze dieren. De pissebedden zijn voor het 2e jaar achtereen afgetroefd en eindigen er vlak achter op 85%. De winnaars van vorig jaar - de regenwormen - zijn derde met 82%.

Schimmelnetwerken in kaart

vrijdag, dec 03 2021

Net onder onze voeten ligt een onschatbare bondgenoot in het tegengaan van klimaatverandering. Jaarlijks stromen miljarden tonnen koolstofdioxide via planten naar schimmelnetwerken in de bodem. Toch weten we nog maar weinig van deze bodemschimmels. Wetenschappers hebben daarom het plan opgevat om een deel van de enorme netwerken van ondergrondse schimmels op aarde in kaart te brengen.

EU lanceert Bodemstrategie

maandag, nov 22 2021

De Europese Commissie presenteerde op 17 november de nieuwe EU-bodemstrategie, waarin de ambitie wordt uitgesproken dat in 2050 alle bodemecosystemen in de EU in gezonde toestand verkeren. De strategie is onderdeel van de Europese Green Deal en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Een levende tuin begint bij de bodem

vrijdag, nov 12 2021

De bodem is misschien wel het belangrijkste onderdeel van jouw tuin: goede grond zit namelijk vol met leven en dat is de basis van een levende tuin. Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Met een rijk bodemleven kunnen planten en (fruit)bomen goed groeien en in de bodem vinden veel soorten vogels en andere diersoorten hun voedsel. En een levende bodem helpt om water vast te houden en af te voeren indien nodig. Wel zo handig in een tijd van droogte of extreme regenval.

Cursus Integraal Bodemcoach: “Aandacht voor de bodem moet iets vanzelfsprekends worden”

donderdag, nov 11 2021

In het kader van Onder het Maaiveld ontwikkelde HAS Hogeschool een unieke cursus. Het bijzondere aan de opzet van Integraal Bodembeheer is de brede benadering die mede wordt ingekleurd door de samenstelling van de cursusgroep. De 16 deelnemers zijn met zorg gekozen vanuit agrarische, natuurlijke en stedelijk/infrastructurele hoek.

Bescherm bodembiodiversiteit ook in het openbaar groen

woensdag, nov 10 2021

De bovengrondse biodiversiteit (het aantal organismen) is de laatste decennia stelselmatig achteruit gegaan. Dit geldt niet alleen voor insecten en weidevogels maar ook voor de minder zichtbare bodembiodiversiteit. Ook in de bodems van ons openbaar groen zal de situatie niet veel anders zijn. De vraag is: hoe kunnen we de bodembiodiversiteit verbeteren in het openbaar groen?

Kernpartners

Overige partners

Financiers