Bodembiodiversiteit monitoren in onze Tiny Forests

donderdag, jan 20 2022

Drie medewerkers monitoren maandelijks hoe het er gaat met de bodembiodiversiteit in de Tiny Forests op onze IJkcentrum voor de Bodem in Lelystad. Toen we de twee Tiny Forests aanlegden plaatsen we er 30 tapijttegels. Door die op te tillen, krijgen we een prachtig beeld van het bodemleven in onze Tiny Forests.

Naar een Nationale Agenda voor de Bodem

maandag, jan 17 2022

De toekomst van de bodem gaat iedereen aan. De roep om dit onderwerp integraal te benaderen wordt steeds luider. Met hokjesdenken komen we er niet want zoveel maatschappelijke keuzes hebben hun weerslag op het bodemecosysteem. Bedoeld of onbedoeld. Daarom ontwikkelt Onder het Maaiveld een Nationale Agenda voor de Bodem waarin wordt gepleit voor een integrale visie op de bodem.

Nieuw kabinet begrijpt het belang van een gezonde bodem

donderdag, jan 13 2022

Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Microben, springstaarten, regenwormen, mollen: allemaal leven ze in de bodem. Dit rijke bodemleven is heel belangrijk voor ons. Een gezonde bodem helpt ons bij het vasthouden en zuiveren van water, het opslaan van koolstof, het tegengaan van hittestress, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van voedingsstoffen. Biodiverse bodems vormen kortom het fundament van een duurzaam Nederland.

Earthwatch wordt partner

maandag, jan 03 2022

Sinds 1 januari heeft Onder het Maaiveld er een partner bij: Earthwatch Europe. Earthwatch wordt trekker van het project ‘Boeren wetenschap - bodem en water pilot’ waarin ze metingen zal verrichten aan bodem- en waterkwaliteit op 10 agrarische bedrijven die aangesloten zijn bij Wij.Land.

Het bodemleven verrijken met wormencompostthee

woensdag, dec 22 2021

Het gebruik van wormencompostthee kan het bodemleven verrijken. Daarom experimenteert onze partnerorganisatie Wij.land samen met 18 veehouders met het brouwen van compostthee en het uitrijden op het land of in de potstal. Zo proberen ze te achterhalen hoe wormencompostthee de bodems bij deze boeren kan verbeteren. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Bodemdierendagen 2021: Spinnen winnen fotofinish van pissebedden

maandag, dec 06 2021

De surprise voor Wereldbodemdag, elk jaar op 5 december, vormen ditmaal de spinachtigen. Zij verrassen vriend en vijand door de Bodemdieren Top 3 van 2021 aan te voeren. In 86% van de tuinen, schoolpleinen en parken vonden deelnemers aan de Bodemdierendagen deze dieren. De pissebedden zijn voor het 2e jaar achtereen afgetroefd en eindigen er vlak achter op 85%. De winnaars van vorig jaar - de regenwormen - zijn derde met 82%.

Kernpartners

Financiers