Nieuw kabinet begrijpt het belang van een gezonde bodem

donderdag, jan 13 2022

Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Microben, springstaarten, regenwormen, mollen: allemaal leven ze in de bodem. Dit rijke bodemleven is heel belangrijk voor ons. Een gezonde bodem helpt ons bij het vasthouden en zuiveren van water, het opslaan van koolstof, het tegengaan van hittestress, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van voedingsstoffen. Biodiverse bodems vormen kortom het fundament van een duurzaam Nederland.

Earthwatch wordt partner

maandag, jan 03 2022

Sinds 1 januari heeft Onder het Maaiveld er een partner bij: Earthwatch Europe. Earthwatch wordt trekker van het project ‘Boeren wetenschap - bodem en water pilot’ waarin ze metingen zal verrichten aan bodem- en waterkwaliteit op 10 agrarische bedrijven die aangesloten zijn bij Wij.Land.

Het bodemleven verrijken met wormencompostthee

woensdag, dec 22 2021

Het gebruik van wormencompostthee kan het bodemleven verrijken. Daarom experimenteert onze partnerorganisatie Wij.land samen met 18 veehouders met het brouwen van compostthee en het uitrijden op het land of in de potstal. Zo proberen ze te achterhalen hoe wormencompostthee de bodems bij deze boeren kan verbeteren. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Bodemdierendagen 2021: Spinnen winnen fotofinish van pissebedden

maandag, dec 06 2021

De surprise voor Wereldbodemdag, elk jaar op 5 december, vormen ditmaal de spinachtigen. Zij verrassen vriend en vijand door de Bodemdieren Top 3 van 2021 aan te voeren. In 86% van de tuinen, schoolpleinen en parken vonden deelnemers aan de Bodemdierendagen deze dieren. De pissebedden zijn voor het 2e jaar achtereen afgetroefd en eindigen er vlak achter op 85%. De winnaars van vorig jaar - de regenwormen - zijn derde met 82%.

Schimmelnetwerken in kaart

vrijdag, dec 03 2021

Net onder onze voeten ligt een onschatbare bondgenoot in het tegengaan van klimaatverandering. Jaarlijks stromen miljarden tonnen koolstofdioxide via planten naar schimmelnetwerken in de bodem. Toch weten we nog maar weinig van deze bodemschimmels. Wetenschappers hebben daarom het plan opgevat om een deel van de enorme netwerken van ondergrondse schimmels op aarde in kaart te brengen.

EU lanceert Bodemstrategie

maandag, nov 22 2021

De Europese Commissie presenteerde op 17 november de nieuwe EU-bodemstrategie, waarin de ambitie wordt uitgesproken dat in 2050 alle bodemecosystemen in de EU in gezonde toestand verkeren. De strategie is onderdeel van de Europese Green Deal en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Kernpartners

Financiers