Earthwatch wordt partner

Sinds 1 januari heeft Onder het Maaiveld er een partner bij: Earthwatch Europe. Earthwatch wordt trekker van het project ‘Boeren wetenschap - bodem en water pilot’ waarin ze metingen zal verrichten aan bodem- en waterkwaliteit op 10 agrarische bedrijven die aangesloten zijn bij Wij.Land.

Het project moet inzicht geven in hoeverre de BoerenWijzer (het meetinstrument dat Wij.land ontwikkelde om de regeneratieve prestaties van een agrarisch bedrijf in beeld te brengen) de bodemkwaliteit en de waterkwaliteit kan voorspellen aan de hand van de beheersmaatregelen.

Daarnaast ontwikkelt het project een participatieve tool die boeren in staat stelt hun eigen bodem- en waterkwaliteit te meten en te monitoren en willen we daarmee inzicht krijgen in hoeverre participatieve monitoring een rol kan spelen in de onderbouwing voor impact credits voor bodem, water en biodiversiteit.

Earthwatch maakt gebruik van de bestaande citizen science tools FreshWater Watch en de onlangs ontwikkelde Soil Health Toolkit. Beide methoden zullen in het veld worden ingezet tijdens de BoerenBodemDagen.

Alle partners en deelnemende boeren zullen betrokken worden bij de afsluitende workshop om samen tot een gedragen voorstel voor participatieve monitoring te komen en de mogelijkheden en uitdagingen voor gebruik van de monitoring voor de onderbouwing van impact credits in kaart te brengen.

Kernpartners

Financiers