Bewustwording voor het belang van gezonde bodem

Onder het Maaiveld gelooft dat kennis over het belang van een gezonde bodem essentieel is om te veranderen hoe mensen met de bodem omgaan. Een belangrijk onderdeel van het programma is daarom het vergroten van het bewustzijn hierover.

Dit doen we onder andere door een documentaire te maken over hoe het leven onder het maaiveld bijdraagt aan ons leven bovengronds. Ook betrekken we burgers actief bij het programma door met hun hulp het Nederlandse bodemleven in kaart te brengen. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van jaarlijkse Bodemdierendagen.

Meer weten over projecten om bewustwording over een gezonde bodem te vergroten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

IJkcentrum voor de bodem

In de Flevopolder verrijst het IJkcentrum voor de bodem. Hier analyseren we testopstellingen van verschillende soorten bodems. Zo meten we de relaties tussen bodemleven en bodemfuncties. En kunnen we zien wat het effect is van verschillende beheersvormen op de vitaliteit van de bodem.

Naast een plek voor onderzoek is het IJkcentrum ook een plek waar kennis en innovatie gedeeld worden met tal van betrokkenen, zoals agrariërs, terreinbeheerders, beleidsmakers en projectontwikkelaars.

Wil je het IJkcentrum voor de Bodem bezoeken? Of wil je hier meer over weten? Neem dan contact op.

Waarderingssysteem voor de bodem

Een vitale bodem met een rijk bodemleven heeft een grote maatschappelijke en economische meerwaarde. Om deze meerwaarde inzichtelijk te maken, ontwikkelt Onder het Maaiveld een waarderingssysteem voor de bodem, toepasbaar op stedelijk -, agrarisch - en natuurgebied.

Hoe hoger de score, hoe gezonder de bodem en meer deze waard is. Zoals bij het Energielabel voor woningen moet het waarderingssysteem mensen aanzetten om de bodem beter te gaan beheren.

Kernpartners

Financiers