Het bodemleven verrijken met wormencompostthee

Het gebruik van wormencompostthee kan het bodemleven verrijken. Daarom experimenteert onze partnerorganisatie Wij.land samen met 18 veehouders met het brouwen van compostthee en het uitrijden op het land of in de potstal. Zo proberen ze te achterhalen hoe wormencompostthee de bodems bij deze boeren kan verbeteren. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Wat is wormencompostthee?

Een theelepel gezonde aarde bevat meer levende organismen dan er mensen op de wereld zijn! Die ongelofelijke rijkdom aan micro-organismen komt voor een groot deel uit het verteringsstelsel van wormen. Wormen zijn dus essentieel voor een gezonde bodem.

Wormencompostthee is een brouwsel van water, wormencompost en voedingsstoffen. Na twee dagen onder ideale omstandigheden brouwen hebben de micro-organismen, schimmels en bacteriën uit de wormencompost zich exponentieel vermeerderd. De “thee” is dan rijk aan leven en kan worden uitgereden over het land. Zo voed je de bodem met de grootst mogelijke diversiteit aan bodemleven.

Wormencompostthee Wijland LR

Positief effect op bodemprocessen

Na een eerste laboratoriumanalyse van de thee en de werking daarvan op de bodem lijken er positieve effecten van de thee op de bodemprocessen te zien. De aangebrachte micro-organismen hebben zich in een aantal gevallen in de bodem gevestigd en zetten daar nuttige bodemprocessen in gang. De met thee behandelde bodemmonsters bevatten in sommige gevallen meer zuurstof en er werden meer nutriënten vrijgemaakt door het aanwezige bodemleven. Een zuurstof- en voedingsrijke bodem is gezond en komt de plantgroei ten goede.

Het lijkt erop dat een aantal behandelingen met compostthee een substantieel verschil kan maken in de gezondheid van landbouwbodems. Wij.land is nu bezig met het nemen van grondmonsters om een bodemvoedselweb-analyse te doen om de langetermijneffecten te onderzoeken.

Samen voor een vitale bodem

Om onze doelen voor beter bodembeheer en een levende bodem te bereiken werken we graag samen. We brengen bestaande initiatieven op het gebied van bodembiodiversiteit samen. Zo creëren we de benodigde massa voor verandering en wordt de bodem een bekend onderwerp.

Meer weten over het werk van Wij.land? Kijk op: https://wij.land/

Kernpartners

Overige partners

Financiers