Help ook mee aan het herstel van het bodemleven in Nederland

Onder het Maaiveld

Onder het Maaiveld is een driejarig programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie. Samen met andere organisaties werken wij aan een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem. Ons doel? Herstel van het bodemleven in Nederland, als basis voor een gezonde natuur en een gezonde maatschappij.

Laatste Nieuws

In de media: interview bodemecoloog Gerard Korthals

Gerard Korthals is onderzoekscoördinator bij het Centrum voor Bodemecologie (CSE) van het NIOO-KNAW en de WUR en lid van het projectteam van Onder het Maaiveld. Voor het oktobernummer van Vakblad Groen werd hij geïnterviewd over zijn onderzoek.

Zijn advies aan de grond-, weg- en waterbouwsector ten aanzien van een gezonde bodemecologie is simpel: “Probeer om zo vroeg mogelijk bij de start van een project rekening te houden met de (bodem)ecologie. Zo kun je al veel natuurwinst boeken waar je veel profijt van zult hebben zodra het werk is afgerond.”

Barbara Baarsma aangesteld als bodemgezant

Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam, zal de komende tijd de rol van bodemgezant vervullen. In deze rol, die deel uitmaakt van het programma Onder het Maaiveld, zal zij het belang van een vitale Nederlandse bodem met een rijk bodemleven uitdragen.

Kernpartners

Overige partners

Financiers