Help ook mee aan het herstel van het bodemleven in Nederland

Onder het Maaiveld

Onder het Maaiveld is een driejarig programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie. Samen met andere organisaties werken wij aan een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem. Ons doel? Herstel van het bodemleven in Nederland, als basis voor een gezonde natuur en een gezonde maatschappij.

Laatste Nieuws

Onder het Maaiveld werkt met gemeenten aan bodemwaardering

Onder het Maaiveld ontwikkelt een waarderingsmechanisme voor de bodem. We richten ons nu op stedelijk gebied, waar we zien dat er beperkte kennis over de bodem is. Deze is vaak gericht op verontreiniging en niet op de algehele bodemkwaliteit. En er zijn veel en snelle ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening waar heel veel partijen bij betrokken zijn. Er zijn dus veel processen te optimaliseren (zoals met projectontwikkelaars en uitvoerders) en er is veel behoefte aan meer kennis over de status van de bodem.

Bodemdierendagen: graaf & lees ook mee!

De zevende editie van de Bodemdierendagen komt eraan: van 24 september t/m 6 oktober. Vele honderden mensen gaan dan weer op zoek naar dat vaak nog onbekende leven onder onze voeten: de bodemdieren. Rond dierendag geven ze hen samen eindelijk de aandacht die ze verdienen, want zonder leven in de bodem kunnen we niet. 

Het thema van de Bodemdierendagen is dit jaar Erop of eronder! Extra aandacht dus voor wat een bodemdier een bodemdier maakt, en met welke bedreigingen ze te maken hebben.

Kernpartners

Overige partners

Financiers