Help ook mee aan het herstel van het bodemleven in Nederland

Onder het Maaiveld

Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Microben, springstaarten, regenwormen, mollen: allemaal leven ze in de bodem. En er zijn tal van insecten die hun levenscyclus deels ondergronds doorbrengen. Eén lepeltje grond kan duizenden soorten, miljoenen individuen en zo’n honderd meter aan schimmeldraden bevatten. Dit rijke bodemleven is essentieel voor tal van natuurlijke bodemfuncties, waaronder het vasthouden en zuiveren van water, opslaan van koolstof, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van nutriënten. Maar het bodemleven staat in Nederland onder zware druk door fysieke verstoring en achteruitgang van de milieukwaliteit. Hierdoor neemt de functionaliteit af.

Onder het Maaiveld werkt aan een structurele verandering in de omgang met de bodem. Ons doel? Herstel van het bodemleven in Nederland.

Samen voor een vitale bodem

Om onze doelen voor beter bodembeheer en een levende bodem te bereiken werken we graag samen. We brengen bestaande initiatieven op het gebied van bodembiodiversiteit samen. Zo creëren we de benodigde massa voor verandering en wordt de bodem een bekend onderwerp.

Wil je hieraan bijdragen of meer weten over wat een betere bodem voor jouw sector kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Je kunt zelf bijdragen

Bezoek het IJkcentrum

In de Flevopolder verrijst het IJkcentrum voor de bodem. Hier analyseren we testopstellingen van verschillende soorten bodems. Zo meten we de relaties tussen bodemleven en bodemfuncties. En kunnen we zien wat het effect is van verschillende beheersvormen op de vitaliteit van de bodem.

Naast een plek voor onderzoek is het IJkcentrum ook een plek waar kennis en innovatie gedeeld worden met tal van betrokkenen, zoals agrariërs, terreinbeheerders, beleidsmakers en projectontwikkelaars.

Wil je het IJkcentrum voor de Bodem bezoeken? Of wil je hier meer over weten? We horen graag van je.

Bodemdierendagen

Ieder jaar gaan we rond Dierendag op safari in eigen tuin, op zoek naar die belangrijke maar vaak vergeten bodemdieren... Speur mee naar pissebedden, regenwormen en andere kleine dieren. Dit kan in je eigen tuin, maar ook op je balkon, op het schoolplein, in een park of in de tuin van je kantoor.

Wij verzamelen jouw waarnemingen om te bepalen hoe het gesteld is met de bodembiodiversiteit in Nederland.

De hoofdorganisatoren van de Bodemdierendagen zijn het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Centrum voor Bodemecologie. Sinds 2020 maken de Bodemdierendagen deel uit van het programma Onder het Maaiveld.

Doe jij ook (weer) mee?

Meer weten over de Bodemdierendagen, of je meteen aanmelden? Kijk op: www.bodemdierendagen.nl

Contact

Wil je meer weten over Onder het Maaiveld? We horen graag van je.

Partners

Onder het Maaiveld is een programma van IUCN NL, De Vlinderstichting en NIOO-KNAW & Centrum voor Bodemecologie. Het programma wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.