Lesmateriaal om kinderen te leren over bodemleven

woensdag, feb 09 2022

Speciaal voor de onder-, midden-, én bovenbouw van het basisonderwijs ontwikkelde Onder het Maaiveld-partner IVN Natuureducatie lesmateriaal om kinderen bewuster te maken van het bodemleven. 

Bodembiodiversiteit monitoren in onze Tiny Forests

donderdag, jan 20 2022

Drie medewerkers monitoren maandelijks hoe het er gaat met de bodembiodiversiteit in de Tiny Forests op onze IJkcentrum voor de Bodem in Lelystad. Toen we de twee Tiny Forests aanlegden plaatsen we er 30 tapijttegels. Door die op te tillen, krijgen we een prachtig beeld van het bodemleven in onze Tiny Forests.

Naar een Nationale Agenda voor de Bodem

maandag, jan 17 2022

De toekomst van de bodem gaat iedereen aan. De roep om dit onderwerp integraal te benaderen wordt steeds luider. Met hokjesdenken komen we er niet want zoveel maatschappelijke keuzes hebben hun weerslag op het bodemecosysteem. Bedoeld of onbedoeld. Daarom ontwikkelt Onder het Maaiveld een Nationale Agenda voor de Bodem waarin wordt gepleit voor een integrale visie op de bodem.

Nieuw kabinet begrijpt het belang van een gezonde bodem

donderdag, jan 13 2022

Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Microben, springstaarten, regenwormen, mollen: allemaal leven ze in de bodem. Dit rijke bodemleven is heel belangrijk voor ons. Een gezonde bodem helpt ons bij het vasthouden en zuiveren van water, het opslaan van koolstof, het tegengaan van hittestress, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van voedingsstoffen. Biodiverse bodems vormen kortom het fundament van een duurzaam Nederland.

Earthwatch wordt partner

maandag, jan 03 2022

Sinds 1 januari heeft Onder het Maaiveld er een partner bij: Earthwatch Europe. Earthwatch wordt trekker van het project ‘Boeren wetenschap - bodem en water pilot’ waarin ze metingen zal verrichten aan bodem- en waterkwaliteit op 10 agrarische bedrijven die aangesloten zijn bij Wij.Land.

Het bodemleven verrijken met wormencompostthee

woensdag, dec 22 2021

Het gebruik van wormencompostthee kan het bodemleven verrijken. Daarom experimenteert onze partnerorganisatie Wij.land samen met 18 veehouders met het brouwen van compostthee en het uitrijden op het land of in de potstal. Zo proberen ze te achterhalen hoe wormencompostthee de bodems bij deze boeren kan verbeteren. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Kernpartners

Overige partners

Financiers