In de media: interview bodemecoloog Gerard Korthals

donderdag, jan 07 2021

Gerard Korthals is onderzoekscoördinator bij het Centrum voor Bodemecologie (CSE) van het NIOO-KNAW en de WUR en lid van het projectteam van Onder het Maaiveld. Voor het oktobernummer van Vakblad Groen werd hij geïnterviewd over zijn onderzoek.

Zijn advies aan de grond-, weg- en waterbouwsector ten aanzien van een gezonde bodemecologie is simpel: “Probeer om zo vroeg mogelijk bij de start van een project rekening te houden met de (bodem)ecologie. Zo kun je al veel natuurwinst boeken waar je veel profijt van zult hebben zodra het werk is afgerond.”

In de media: Wim van der Putten over De Bodemparadox

donderdag, jan 07 2021

Bodemecoloog Wim van der Putten schrijft op Foodlog.nl over de zogenaamde bodemparadox. Zolang je alleen naar de gewasopbrengst kijkt, gaat het goed met de Nederlandse bodem, bepleit hij.

IUCN NL en EMS FILMS werken samen aan een documentaire over bodemleven

dinsdag, dec 08 2020

IUCN NL en EMS FILMS – bekend van de succesvolle natuurfilms ‘De Nieuwe Wildernis’, ‘De Wilde Stad’ en ‘Holland, Natuur in de Delta’ – gaan samen een documentaire maken waarin het bodemleven centraal staat. Met de documentaire willen de organisaties de Nederlandse bodem onder de aandacht brengen bij een breed publiek.

Barbara Baarsma aangesteld als bodemgezant

maandag, okt 12 2020

Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam, zal de komende tijd de rol van bodemgezant vervullen. In deze rol, die deel uitmaakt van het programma Onder het Maaiveld, zal zij het belang van een vitale Nederlandse bodem met een rijk bodemleven uitdragen.

Kernpartners

Financiers