Onder het Maaiveld-partners sluiten zich aan bij manifest voor gezonde bodem

Ouders en hun baby’s verzamelden zich op 21 maart in een omgeploegde akker bij Zeewolde om aandacht te vragen voor het belang van een vruchtbare bodem voor onze toekomstige generaties. Ter plekke werd met deze symbolische actie een manifest voor een gezonde bodem aangeboden aan de onlangs verkozen Minister van de Nieuwe Economie Michel Scholte. Het manifest is ondertekend door 55 organisaties variërend van veranderaars tot milieuorganisaties en boerenorganisaties, waaronder ook de partners van Onder het Maaiveld.

Willen we in balans leven met de natuur, dan zullen we op een andere, gezondere en verantwoordelijke manier moeten omgaan met de bodem. Een gezonde en vitale bodem levert ons gezond voedsel, houdt water vast en filtert het, slaat CO2 op en bevordert biodiversiteit. “Zonder vitale bodem hebben we geen gezonde landbouw, en zonder landbouw hebben we geen voedsel. Zonder gezond voedsel, geen gezonde mensen. Zo simpel is het. Het is dus essentieel dat onze regering mee helpt en met ons zorgt dat grond betaalbaar en toegankelijk wordt, zodat boeren goed voor de bodem kunnen zorgen,”aldus Danielle de Nie, bodemkundige, medeoprichter Aardpeer en directeur van OHM partner Wij.land.

Om de regering het belang in te laten zien van een vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties is gekozen om op 21 maart 2021, met 21 ouders en hun baby’s op een positieve manier de noodklok te luiden. De 55 organisaties achter het manifest vragen de nieuwe volksvertegenwoordigers, leiders en beleidmakers van Nederland om zich bij hen aan te sluiten, mee te helpen en bondgenoten van de bodem te worden door mee te werken aan een gezonde en vitale bodem en betaalbare toegang tot grond. Lees hier de belangrijkste punten van het manifest:

  • De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van een gezonde en vitale bodem. Die vitaliteit staat zwaar onder druk en daarom moeten we nu handelen.
  • Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem voor de komende generaties centraal en denk vanuit hun perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie, gezonde voeding en een verbonden gemeenschap.
  • Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in staat om de bodem op een manier te beheren die het leven ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen en te vernietigen.
  • Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaalbare toegang tot grond voor boeren en voedselgemeenschappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de boerende generaties veilig, zonder noodzaak om te intensiveren en schaal te vergroten.

Het manifest is een initiatief van Stichting Aardpeer. 55 organisaties ondertekenden tot nu toe. Heb je het manifest niet ondertekend maar wil je dat alsnog doen, dan kan dat op www.aardpeer.nl/samenvoorgrond-manifest

Kernpartners

Overige partners

Financiers