Demonstratie zelftest bodem- en waterkwaliteit

Wanneer boeren zelf hun bodem- en waterkwaliteit kunnen meten en monitoren zal dit ze helpen bij hun ambitite om de regeneratieve prestaties van hun bedrijven te verhogen. Dat is de inzet van Onder het Maaiveld-partners Wij.Land en Earthwatch in het project ‘Boerenwetenschap – bodem en water pilot’.

Op 10 maart organiseerden zij in het westelijk veenweidegebied een eerste demonstratie voor de doe-het-zelf toolkit die ze samen met agrarische bedrijven in de regio ontwikkelen. Deze toolkit moet een antwoord gaan geven op vragen als: In hoeverre kan ik het effect van de land- en waterbeheersmaatregelen die ik neem terugzien in de metingen aan mijn bodem- en waterkwaliteit? En dus ook: Welke maatregelen zijn het meest effectief?

Dit project maakt gebruik van citizen science, of in dit geval: boerenwetenschap. Met simpele water en bodem meetkits gaan de boeren de komende maanden zelf data verzamelen op hun bedrijf. Ze worden daarbij geholpen door studenten van de Universiteit Utrecht. Later dit jaar worden de resultaten bekend gemaakt en op basis daarvan zullen de partners samen met de boeren beslissen of de toolkit nog moet worden aangepast. Wordt vervolgd!

Kernpartners

Financiers