Schimmelnetwerken in kaart

Net onder onze voeten ligt een onschatbare bondgenoot in het tegengaan van klimaatverandering. Jaarlijks stromen miljarden tonnen koolstofdioxide via planten naar schimmelnetwerken in de bodem. Toch weten we nog maar weinig van deze bodemschimmels. Wetenschappers hebben daarom het plan opgevat om een deel van de enorme netwerken van ondergrondse schimmels op aarde in kaart te brengen.

Vanwege hun centrale rol in plantengroei, nutriëntencycli, bodemstructuur, -vruchtbaarheid en -biodiversiteit en hun vermogen om grote hoeveelheden koolstof op te nemen zijn schimmelnetwerken onmisbaar. “Wanneer bossen de longen van de planeet vormen, dan zijn schimmelnetwerken de bloedsomloop”, zo stelde Mark Tercek, voormalig CEO van The Nature Conservancy.

Ondergrondse snelwegen

Schimmels gebruiken koolstof om netwerken in de bodem te bouwen, die verbinding maken met plantenwortels en fungeren als "snelwegen" voor voedingsstoffen, waarbij koolstof van plantenwortels wordt uitgewisseld voor voedingsstoffen. Van sommige schimmels is bijvoorbeeld bekend dat ze 80% van de fosfor aan hun waardplanten leveren. Ondergrondse schimmelnetwerken kunnen zich vele kilometers uitstrekken, maar worden zelden opgemerkt, hoewel men denkt dat er wereldwijd biljoenen kilometers van bestaan.

Nieuw project

Veel hotspots van mycorrhiza-schimmels worden bedreigd door de uitbreiding van industriële landbouw, verstedelijking, vervuiling, waterschaarste en veranderingen in het klimaat. Het nieuwe project, van de Society for the Protection of Underground Networks (SPUN), omvat het verzamelen van 10.000 monsters over de hele wereld, van hotspots die worden geïdentificeerd door middel van kunstmatige-intelligentietechnologie.

SPUN bestaat uit wetenschappers uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Canada en de VS. De eerste collecties zullen volgend jaar plaatsvinden in Patagonië. Op basis hiervan zullen kaarten worden gemaakt van potentiële ondergrondse mycorrhiza-schimmels. Met behulp van de kaarten hopen de wetenschappers de ecosystemen te lokaliseren die worden geconfronteerd met de meest urgente bedreigingen, en samen te werken met lokale natuurbeschermingsorganisaties om te proberen "instandhoudingscorridors" voor de ondergrondse ecosystemen te creëren.

Zie voor meer informatie de website van SPUN.

Kernpartners

Financiers