EU lanceert Bodemstrategie

De Europese Commissie presenteerde op 17 november de nieuwe EU-bodemstrategie, waarin de ambitie wordt uitgesproken dat in 2050 alle bodemecosystemen in de EU in gezonde toestand verkeren. De strategie is onderdeel van de Europese Green Deal en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Gezonde bodems vormen het fundament voor 95% van ons voedsel, herbergen meer dan 25% van de wereldwijde biodiversiteit en vormen het grootste terrestrische koolstofreservoir op aarde. Toch bevindt 70% van de bodems in de EU zich niet in een goede staat.

Bescherming, herstel en duurzaam bodemgebruik

De EU-bodemstrategie stelt een kader vast met concrete maatregelen voor bescherming, herstel en duurzaam bodemgebruik. De strategie is erop gericht om het gehalte aan koolstof in landbouwbodems te vergroten, woestijnvorming tegen te gaan en gedegradeerde bodems te herstellen.

Nieuwe wet

De strategie roept op bodems eenzelfde beschermingsniveau toe te kennen als water en lucht. Uiterlijk in 2023 zal hiertoe een nieuwe bodemgezondheidswet worden voorgesteld. Lees meer op deze website van de EU of download hier de volledige EU-bodemstrategie.

Kernpartners

Overige partners

Financiers