Onder het Maaiveld in het veld

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van het Onder het Maaiveld-programma vinden buiten plaats, in het veld. In dit artikel geven we je een update van wat er gebeurt, daar in het veld. Van bodemmonsters van graslanden tot ‘zoek de verschillen’ tussen onze tweelingbosjes in Lelystad. Er staat van alles op het programma voor komende zomer!

Een zomer vol bodemmonsters!

Deze zomer kun je ze overal in het land tegenkomen: de teams van jonge onderzoekers die druk bezig zijn met bodemmonsters nemen! Ook meten ze de bodemtemperatuur en het vochtgehalte, maken ze vegetatiefoto’s en kijken natuurlijk wat er allemaal in de bodem leeft van groot tot klein. De nadruk ligt op graslanden. De verschillende soorten beheer van intensieve landbouw tot natuur zitten allemaal in de route.

Vergelijken

In het net geopende IJkcentrum voor de bodem vergelijken onderzoekers het bodemleven in verschillende typen bodems en met verschillende soorten beheer. Naast de twee locaties in Lelystad en Wageningen waar experimenten plaatsvinden, doen dus ook allerlei andere bodems in Nederland mee. Zo wordt de kennis completer en dus het advies voor bodembeheer dat de biodiversiteit bevordert beter!

Database vol kennis

Dit najaar start een onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) die alle gegevens gaat beheren en analyseren. Dit wordt een grote database vol waardevolle meetpunten: kennis om te delen! Ook de metingen van het citizen science-project de Bodemdierendagen komen hierin te staan, naast oudere datasets die veranderingen in de tijd zichtbaar kunnen maken.

Ondertussen in het IJkcentrum…

Ondertussen groeien de nieuwe Tiny Forests in IJkcentrum Lelystad goed. Straks zullen we gaan zien wat de verschillen tussen de speciale tweelingbosjes – één met en één zonder bodembewerking – zijn. In de proeftuinen van het NIOO hebben de zand-, veen- en kleibodems nu hun eerste ‘behandeling’ gehad. Een deel heeft een natuurlijk soortenrijk plantenzadenmengsel gekregen en de rest zaden van maar enkele soorten. En er zijn bodems met en zonder ‘bodemtransplantatie’: een dun laagje donorgrond met bodemleven erin. Nu is het wachten tot het volgende groeiseizoen voor de eerste resultaten…

Kernpartners

Overige partners

Financiers