Bodemleven voor het eerst wereldwijd geïnventariseerd

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO besteedt regelmatig aandacht aan het leven in de bodem: de bodembiodiversiteit, en het belang daarvan voor ons eten en de voedselproductie.

Daarom heeft de FAO recent ook het eerste wereldwijde rapport over de stand van het bodemleven uitgegeven: The State of Knowledge of Soil Biodiversity. “We zijn zo afhankelijk van het leven in de bodem, terwijl ons huidige landgebruik en klimaatverandering een negatieve invloed erop hebben,” vertelt bodemonderzoeker en mede-samensteller Wim van der Putten van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

“Dit rapport geeft aan waar het bodemleven achteruit gaat, hoe dat wordt veroorzaakt en wat we ertegen kunnen doen. Wereldwijd zijn er allerlei initiatieven om bodem te herstellen en in Nederland lopen we voorop in dit onderzoek,” weet Van der Putten, die ook betrokken is bij het Onder het Maaiveld-project.

Toch staan de Nederlandse bodems ook sterk onder druk. “Onze landbouwgronden zijn zeer productief als je kijkt naar de opbrengst van landbouwgewassen, maar dat gaat ten koste van andere functies die de bodem levert: schone lucht, schoon drinkwater, vasthouden van broeikasgassen. En dan hebben we ook nog de stikstofproblematiek, PFAS, microplastics en ga zo maar door.”

Het rapport biedt de eerste kennis voor iedereen die het belang van een levende bodem onderschrijft en daar in de eigen functie mee aan de slag wil.

Het rapport The state of Knowledge of Soil Biodiversity is te downloaden als pdf.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoog blijven van de activiteiten van Onder het Maaiveld? Laat dan hieronder je emailadres achter en ontvang periodiek onze nieuwsbrief.

Kernpartners

Overige partners

Financiers