Video: Bodembiodiversiteit in Noord-Brabant

Door samen te werken kunnen we de transitie naar een natuurinclusieve samenleving versnellen. Dat laten zeven partijen zien aan de hand van video’s over wat zij noemen icoonprojecten. Wij zijn trots dat wij in één van deze video’s aan bod komen.

De video’s maken deel uit van een routekaart die de zeven organisaties in september zullen aanbieden aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). De betrokken organisaties zijn Stichting De Groene Stad, Duurzaam Door, NL Greenlabel, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ExpoProof, Heijmans en Stichting Steenbreek. Aanleiding voor het initiatief is het van kracht worden van de Omgevingswet op 1 januari 2022.

Bodembiodiversiteit in Noord-Brabant

In de video over bodembiodiversiteit in Noord-Brabant vertelt Albert Vliegenthart over ons programma Onder het Maaiveld. Met dit programma willen we aandacht vragen voor het belang van een vitale bodem met een rijk bodemleven. Onder het Maaiveld doet dit onder andere door aandacht voor de bodem te vragen op bouwlocaties. Door bodem op bouwlocaties ongeroerd te laten, laat je de ecosystemen in de bodem intact.

 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoog blijven van de activiteiten van Onder het Maaiveld? Laat dan hieronder je emailadres achter en ontvang periodiek onze nieuwsbrief.

Kernpartners

Overige partners

Financiers