Introductie nieuwe projectpartners IVN en Wij.land

Samen komen we verder in onze missie om de Nederlandse bodem weer gezond te maken! We zijn dan ook blij IVN en Wij.land te mogen verwelkomen als samenwerkingspartners van Onder het Maaiveld.

Tuinbeziters en basisschoolleeringen

IVN draagt bij aan Onder het Maaiveld door het publiek te betrekken bij het belang van een goede bodem. Daarbij richten ze zich op twee doelgroepen: tuinbezitters en kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Voor beide doelgroepen worden speciale do-it-yourself toolkits gemaakt waarmee de gebruikers zelf onder het maaiveld kunnen duiken om de bodem te onderzoeken.

Boeren en natuurbeheerders

Wij.land richt zich op andere doelgroepen die een belangrijke rol spelen in het herstellen van onze bodem, namelijk boeren en natuurbeheerders. Wij.land verbindt boeren, natuurorganisaties, ondernemers en andere belanghebbenden, zodat zij samen kunnen werken aan het herstel van ecologische functies in het westelijke veenweidegebied. Met toegepaste interventies op het land, bodemonderzoek, en het versterken van verdienmodellen voor regeneratieve landbouw draagt Wij.land zorg voor een essentieel onderdeel van Onder het Maaiveld.

De effecten op bodemgezondheid worden binnen het programma onderzocht door het NIOO-KNAW en zullen wetenschappelijke onderbouwing leveren van de resultaten van regeneratief bodembeheer, resulterend in praktische handvaten en kennis voor boeren en natuurbeheerders.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoog blijven van de activiteiten van Onder het Maaiveld? Laat dan hieronder je emailadres achter en ontvang periodiek onze nieuwsbrief.

Kernpartners

Overige partners

Financiers