Doe-het-zelf kit helpt boeren om bodem- en waterkwaliteit te meten

Onder het Maaiveld-partners Earthwatch en Wij.land sloegen de handen ineen met studenten van de Universiteit Utrecht en elf veehouders in het westelijke veenweidegebied. Samen ontwikkelden zij een doe-het-zelf meetkit waarmee boeren de bodem- en waterkwaliteit kunnen meten op hun bedrijf.

Informatie over bodem- en waterkwaliteit kan boeren ondersteunen bij managementbeslissingen en het kiezen van maatregelen voor regeneratieve landbouw. Met de simpele bodem- en watermeetkits zijn op verschillende locaties per boerderij de waterkwaliteit en bodemkwaliteit in beeld gebracht.

Voor de waterkwaliteit is gebruik gemaakt van de Fresh Water Watch kit, waarmee het fosfaat- en nitraatgehalte en de turbulentie (troebelheid) van het slootwater kon worden gemeten. De bodemkwaliteit is gemeten met de Soil Health kit. Per locatie is de bodemstructuur, vegetatiebedekking, waterinfiltratie, bodemkleur en de aanwezigheid van regenwormen gemeten.

Verband tussen waterkwaliteit en slootbeheer

Bij alle bemonsteringen werd een laag nitraatniveau gemeten terwijl het fosfaatniveau varieerde. Het lijkt alsof er meer wormen geteld werden in de bodems met een lager nutri√ęntengehalte. En er lijkt een verband te zijn tussen waterkwaliteit en het slootbeheer.

Informatiekaarten voor veehouders

11 veehouders testten de meetkit. Dat leverde enkele concrete tips ter verbetering van de beide meetkits op waarmee de partners aan de gang gaan. Op dit moment is de ontwikkeling van een Soil Information Platform ter ondersteuning van de bodemmetingen in volle gang. De bevindingen van deze pilot en ervaringen van de betrokken boeren worden gebruikt bij de verdere invulling van dit platform. Ook worden de verzamelde metingen vertaald in een aantal informatiekaarten per bedrijf (voorbeeld hieronder).

Voorbeld info card OHM 2

Kernpartners

Financiers